Du Học Mexico

Mexico “đau đầu” tìm giải pháp cho trường đại học tư thục

Tuy nhiên chất lượng đào tạo hạn chế tới mức mà đã có nhiều ý kiến đề xuất chính phủ hỗ trợ tài chính để nâng chất lượng đào tạo của mảng đào tạo tư nhân… Theo thống kê của Bộ giáo dục công lập, giữa năm 2000 và 2005, tuyển sinh tại các trường