British Columbia

Tỉnh British Columbia

Thủ phủ: Victoria British Columbia là tỉnh cực tây của Canada và là một trong những vùng có nhiều núi nhất Bắc Mỹ. Do vị trí ở cạnh biển, nó được xem là cửa ngõ để đến Thái Bình Dương và Châu Á. Nó cũng có cùng biên giới với tỉnh Alberta, Yukon Territory và