Các Lãnh thổ Tây Bắc

Các Lãnh thổ Tây Bắc – Northwest Territories

Thủ phủ: Yellowknife Tìm vĩ tuyến 60 trên bản đồ Bắc Mỹ, trông về hứơng bắc và bạn sẽ thấy Northwest Territories, phía tây giáp với Yukon, nam giáp với vùng bình nguyên, bắc và đông giáp với vùng lãnh thổ mới nhất của Canada, Nunavut. Do sự thành lập Nunavut vào ngày 1/4/1999, diện