Newfoundland

Tỉnh Newfoundland

Thủ phủ: St. Johns Nép mình vào góc đông bắc của Bắc Mỹ, đối diện với Bắc Đại Tây Dương là Newfoundland, tỉnh cực đông của Canada. Tỉnh này có hai địa phận tách biệt: Newfoundland và Labrador. Cư dân đầu tiên là những người săn cá voi xứ Basque vào thế kỷ 16 rồi