Nova Scotia

Tỉnh Nova Scotia

Thủ phủ: Halifax Bán đảo dài 580 km của Nova Scotia bị bao quanh bởi 4 vùng nứơc: Đại Tây Dương, vịnh Fundy, eo biển Northumberland và vịnh St. Lawrence. Vị trí địa lý của nó cùng với những hải cảng nước sâu, không băng tuyết và rộng lớn là những yếu tố quan trọng