Nunavut

Lãnh thổ Nunavut

Thủ phủ: Iqaluit Việc thành lập Nunavut, nghĩa là đất của chúng ta trong ngôn ngữ Inuktitut, tiêu biểu cho sự kiện đáng nhớ trong lịch sử của Inuit và Canada. Vào ngày 1/4/1999, Nunavut đã trở thành vùng lãnh thổ mới nhất của Canada, lãnh thổ này bao gồm các vùng miền trung và