Saskatchewan

Tỉnh Saskatchewan

Thủ phủ: Regina Saskatchewan được phong cho danh hiệu là vựa lúa mì của Canada và nổi tiếng về các bình nguyên và các cánh đồng lúa mì của nó. Nằm ở phía tây Canada, Saskatchewan có chung biên giới với Manitoba, Alberta, Northwest Territories và Hoa Kỳ. Tỉnh này có hình dáng gần giống