Baja California

Bang Baja California

Baja California (phát âm tiếng Tây Ban Nha: [baxa kalifornja], tiếng Anh: / bɑ ː hɑ ː kælɨfɔrnjə /) là một trong 31 bang, cùng với Quận Liên bang, hình thành 32 thực thể Liên bang của Mexico. Đây là bang cực bắc và cực tây của Mexico. Trước khi trở thành một bang năm