Guerrero

Bang Guerrero

Guerrero là một trong 31 bang, cùng với Quận liên bang, là 32 thực thể Liên bang của Mexico. Bang này nằm ở Tây Nam Mexico. Guerrero không tồn tại như một thực thể cho đến năm 1849, khi nó được tách ra từ các phần lãnh thổ của các bang của Mexico, Puebla và