Jalisco

Bang Jalisco

Jalisco là một trong 31 bang, cùng với Quận liên bang, là 32 thực thể Liên bang của Mexico. Bang này được chia thành 125 hạt, thủ phủ là thành phố Guadalajara. Jalisco nằm ở phía tây Mexico. Nó được bao quanh bởi các tiểu bang Nayarit về phía tây bắc, Zacatecas, Aguascalientes và San