Michoacán

Bang Michoacán

Michoacán là một trong 31 bang, cùng với Quận liên bang, là 32 thực thể Liên bang của Mexico. Bang này được chia thành 113 hạt, thủ phủ là thành phố Morelia. Bang này được đặt theo tên của José María Morelos, người anh hùng trong Chiến tranh Độc lập Mexico. Michoacán nằm ở Tây