Morelos

Bang Morelos

Morelos là một trong 31 bang, cùng với Quận liên bang, là 32 thực thể Liên bang của Mexico. Bang được chia thành 33 hạt, thủ phủ là thành phố Cuernavaca. Morelos là bang nhỏ thứ hai ở Mexico về diện tích chỉ sau Tlaxcala. Bang này nằm ở Nam-Trung Mexico. Nó được bao quanh