Nayarit

Bang Nayarit

Nayarit là một trong 31 bang, cùng với Quận liên bang, là 32 thực thể Liên bang của Mexico. Bang này được chia thành 20 hạt, thủ phủ là thành phố Tepic. Bang này nằm ở tây Mexico. Nó được bao quanh bởi các bang Sinaloa ở phía tây bắc, Durango về phía bắc, Zacatecas