Nuevo León

Bang Nuevo León

Nuevo León là một trong 31 bang, cùng với Quận liên bang, là 32 thực thể Liên bang của Mexico. Bang này được chia làm 51 hạt, thủ phủ là thành phố Monterrey. Bang này nằm ở Đông Bắc Mexico. Nó được bao bọc bởi các bang Tamaulipas về phía bắc và phía đông, San