Quintana Roo

Bang Quintana Roo

Quintana Roo là một trong 31 bang, cùng với Quận liên bang, là 32 thực thể Liên bang của Mexico. Bang này được chia thành 10 hạt, thủ phủ là thành phố Chetumal. Quintana Roo nằm ở Đông Nam Mexico, trên phần phía đông của bán đảo Yucatán. Nó được bao quanh bởi các bang Yucatán