Sonora

Bang Sonora

Sonora là một trong 31 bang, cùng với Quận liên bang, là 32 thực thể Liên bang của Mexico. Bang này được chia thành 72 hạt, thủ phủ là thành phố Hermosillo. Bang này nằm ở Tây Bắc Mexico. Nó được bao bọc bởi các bang Chihuahua về phía đông, Baja California về phía tây