Tamaulipas

Bang Tamaulipas

Tamaulipas là một trong 31 bang, cùng với Quận liên bang, là 32 thực thể Liên bang của Mexico. Nó được chia thành 43 hạt và thủ phủ là thành phố Ciudad Victoria. Thành phố thủ phủ được đặt theo tên Guadalupe Victoria, tổng thống đầu tiên của Mexico. Tamaulipas nằm ở Đông Bắc Mexico.