Dịch vụ Visa đi du lịch Canada (6TnL)

Lam Visa di du lich tai Canada

HỒ SƠ XIN VISA ĐI DU LỊCH CANADA BAO GỒM:

  • Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng kể từ ngày khởi hành
  • 4 hình 4×6 (chụp không quá 06 tháng, phông trắng).
  • Chứng minh nhân dân
  • Hộ khẩu.
  • Giấy khai sinh.
  • Giấy tờ chứng minh việc làm
  • Chứng minh khả năng tài chính

Lưu ý:

  • Trẻ em dưới 18 tuổi đi du lịch với người thân không phải là Ba hoặc Mẹ. Thì phải có thư cho phép của Ba Mẹ chấp thuận cho đi chơi với người khác, hoặc thư xác nhận quyền giám hộ của người đi cùng.
  • Nếu người đã nghỉ hưu cần có quyết định nghỉ hưu của công ty, đơn bảo lãnh của con cái đồng ý tài trợ toàn bộ chi phí chuyến đi của Cha Mẹ.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>