Tỉnh Québec

Thủ phủ: Ville de Québec 
Québec có diện tích lớn gấp 3 lần nước Pháp và 7 lần nước Anh. Québec là tỉnh lớn nhất ở Canada. Có cùng biên giới với Ontario, New Brunswick, Labrador (phần đất liền của tỉnh Newfoundland) và Hoa Kỳ. Québec có diện tích 1,450,680 km². Gần 80% dân Québec sống ở các trung tâm đô thị nằm dọc theo con sông lịch sử và xinh đẹp St. Lawrence.

Trong tổng số dân khoảng 7.65 triệu người, trên 6 triệu sống ở Québec có gốc Pháp và tiếng Pháp là tiếng mẹ đẻ của 82% dân Québec. Từ năm 1970, nhập cư đã là phần quan trọng trong số tài sản quý giá về kinh tế và văn hoá của tỉnh này. Từ năm 1986 đến 1991, 78% tăng trưởng dân của Québec là do những người có nguồn gốc khác với Pháp, Anh hay dân bản địa mang lại.

Nổi tiếng với một lịch sử phong phú và các họat động văn hóa sinh động, dân số ở Montreal là 3.64 triệu người. Là nơi tổ chức các lễ hội nhạc jazz, lễ hội hài kịch và lễ hội phim, có những cửa hiệu thời trang, cùng với các bữa ăn tối thịnh sọan. Thành phố Québec là thủ phủ của tỉnh và là thành phố rộng lớn thứ ba. Québec là thành phố công sự duy nhất tại Bắc Mỹ. Ngòai sự nổi tiếng về lịch sử, thành phố Québec còn có nét đặc trưng về những cuộc triễn lãm và các nhà hát đương thời cùng với các lễ hội mùa đông nổi tiếng.

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>